Vandag is ‘n nuwe dag

posted in: Inspiration and intention | 0

Die vertaling van ‘procrastination’ is: draal; sloer; talm; uitstel; verskuif; verskuiwe. Ek is ‘n sloerder. ‘n Uitsteller. Ek kry nie maklik alles gedoen wat ek beplan nie, want ek talm, sloer en kry ‘n honnnerd-en-tien ander dingetjies om te doen. Alles behalwe my eintlike werk. Hierdie gedig het ek vanoggend geskryf – nog in die bed.

Vandag is die dag, dis ‘n nuwe dag
‘n Vars blaaitjie, ‘n nuwe begin
Kans om te doen wat ek verwag
Alles bereik wat ek kan besin

Meer om te doen as om uit te stel
Ek is gereed om nou in te spring
Dis nie eens nodig om jou te vertel
of uit te blaker aan ‘n vreemdeling

Vandag is dit weer ‘n nuwe begin
bewys aan myself wat ek kan verrig
‘n Lysie van dinge en take binne-in
saam met ‘n hart en ‘n kop propvol lig

Die son sit klaar hoog so kom ek spring op
met ywer en drif verrig ek my plig
‘n Nuwe blaadjie, o, hou my dop
‘n Nuwe roetine, gaan ek nou stig

Vroeg op, vroeg klaar, vroeg op die been
sodat ek meer-en-meer my doel kan bereik
Al my talent benut, ja, elke seën
en aan’t einde vanaand my handwerk bekyk

Dis ‘n nuwe dag, ‘n nuwe begin
Einde vandag sit met ‘n skoon gemoed
Ek gaan alles bereik wat ek kan besin
Elke taak, werkie, skof – afgehandel en goed.

~Janet Botes, 3 Januarie 2017